Gmina Nowy Tomyśl: Przyznano dotacje klubom sportowym, są jednak kontrowersje

Jakub Czekała
Jakub Czekała
JC
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu pojawiło się zarządzenie burmistrza w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w 2020 roku.

Środki te mają pomóc w działalności statutowej klubów. Wskazano, że dotacje kluby otrzymają po podpisaniu z gminą umów oraz, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - a więc 12 marca tego roku. O środki z budżetu gminy Nowy Tomyśl wnioskowały w sumie 23 kluby. Ich potrzeby razem wynosiły 623 637, 75 złotych, z kolei suma wysokości przyznanych przez gminę dotacji wyniosła 197 000 złotych. Lista wywołała szeroką dyskusje w środowisku sportowym. Okazało się bowiem, że niektóre kluby działające na terenie gminy środków nie dostały, inne dostały ich zdecydowanie za mało, a pieniądze przyznano też klubom, których główne siedzimy znajdują się poza terenem gminy Nowy Tomyśl.

Poniżej pełna lista klubów, wnioskowanych i otrzymanych dotacji:

I. Kluby z terenu gminy Nowy Tomyśl:

Stowarzyszenie Akademia Zapasów - wnioskowana 17 700 zł - otrzymana 9000 zł;
LKS Budowlani - Całus Nowy Tomyśl - wnioskowana 58 000 zł - otrzymana 25 000 zł;
Nowotomyska Akademia Piłkarska - wnioskowana 58 000 zł - otrzymana 7000 zł;
Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy - wnioskowana 35 000 zł - otrzymana 6000 zł;
Miejski Klub Sportowy "Kangur" - wnioskowana 53 000 zł - otrzymana 10 000 zł;
UKS Dream Team - wnioskowana 34 700 zł - otrzymana 5000 zł;
MKS Gromy - wnioskowana 50 000 zł - otrzymana 6000 zł;

Towarzystwo Sportowe TS Nowy Tomyśl - wnioskowana 6650 zł - otrzymana 3000 zł;
LKS Borusja Boruja Kościelna - wnioskowana 18 000 zł - otrzymana 500 zł;
LKS Korona Bukowiec - wnioskowana 20 000 zł - otrzymana 15 000 zł;
KS Sam Jastrzębsko Stare - wnioskowana 9884 zł - otrzymana 9000 zł;

Nowotomyska Akademia Szachowa - wnioskowana 38 590 zł - otrzymana 15 000 zł;
KS Vikings Nowy Tomyśl - wnioskowana 50 809, 70 zł - otrzymano 5000 zł;
NKB Chyży Nowy Tomyśl - wnioskowana 45 000 zł - otrzymano 4000 zł;
UKS Złota Dwójka Nowy Tomyśl - wnioskowana 8500 zł - otrzymana 4000 zł;
UKS Orzeł Boruja Kościelna - wnioskowana 10 770 zł - otrzymana 7500 zł;

II. Kluby mające siedziby na terenie innych gmin.

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego Poznań (pływanie) - wnioskowana 52 750 zł - otrzymana 50 000 złotych;
Fundacja Piotra Reissa Poznań - wnioskowana 17 800 zł - otrzymana 5000 zł;
Klub Sportów Walki De La Riva Głuponie - wnioskowana 9000 zł - otrzymane 8000 zł;

III. Kluby, które nie otrzymały dotacji.

Towarzystwo Rolkarskie "Skate2City" Grodzisk Wielkopolski - wnioskowana 8450 zł - otrzymana 0 zł;
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Kolarski Fala Park Wolsztyn - wnioskowana 10 000 zł - otrzymana 0 zł;
Polski Związek Wędkarski Koło Nowy Tomyśl - wnioskowana 3034 zł - otrzymana 0 zł.

O komentarz poprosiliśmy zastępcę burmistrza Nowego Tomyśla Adriannę Zielińską:

Czy są to już kwoty ostateczne, czy jeszcze będą zmieniane?

- Na podstawie Zarządzenia Nr 258/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w 2020 roku, przyznane przez Burmistrza Nowego Tomyśla kwoty dotacji są ostateczne.

Jaki był klucz przyznawania środków - czy był jakiś regulamin punktowy (np. punkty za konkretne działania, a po zsumowaniu przyznawano wysokość środków), czy na jakiej zasadzie przyznawano?

- Na podstawie Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2020 roku oraz ustalenia regulaminu jej działania, komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalno-merytorycznej sporządza protokół, który zawiera: imiona i nazwiska członków komisji, liczbę złożonych ofert, wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji celowej, wykaz ofert, które nie są rekomendowane do udzielenia dotacji celowej, ewentualne uwagi członków komisji, podpisy członków komisji. Komisja przekazuje protokół Burmistrzowi Nowego Tomyśla, który po zapoznaniu się z oceną komisji podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
Zatem, kierując się procedurą wskazaną w zarządzeniu, przy ocenie ofert komisja nie przyznawała punktów za poszczególne oferty oraz nie wskazywała propozycji wysokości dotacji, jedynie, po analizie formalno-merytorycznej ofert, przedstawiła Burmistrzowi wykaz ofert rekomendowanych i nierekomendowanych do udzielenia dotacji.

Skąd takie dysproporcje w wysokości dotacji - przykład najbardziej rzucający się w oczy - Borusji Borui Kościelnej 500 zł, a grający w tej samej lidze piłkarskiej Sam Jastrzębsko Stare - 9000 zł?

- Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl, decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Nowego Tomyśla po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu na dany rok oraz po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Do zarządzenia odnieśli się również przedstawiciele klubów sportowych z terenu gminy Nowy Tomyśl.

Karol Pięta, prezes Nowotomyskiego Klubu Biegacza "Chyży":

- Niestety jak co roku dostajemy zdecydowanie mniej środków, niż wnioskujemy. Nie jestem zaskoczony, ale oburzony – owszem; tym bardziej, że z roku na rok środki przyznane Klubowi Biegacza są coraz mniejsze – w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad połowę. Widać, że gmina stawia przede wszystkim na rozwój dzieci i młodzieży, jednak inne stowarzyszenia skupiające głównie dorosłych otrzymały większe środki pomimo mniejszej skali działania. Inna sprawa, że przecież u nas młodzież zaczyna swoją przygodę z bieganiem. Kolejna sprawa, jest taka, że chyba żadna inna organizacja nie skupia w ciągu roku takiej ilości osób – mieszkańców naszej gminy, którzy aktywnie uczestniczą w biegach. Dodam, że od maja ubiegłego roku próbuję umówić się z burmistrzem na spotkanie. Na razie jednak nie znalazł dla nas czasu… - usłyszeliśmy.

Tomasz Matusiak, prezes LKS Borusja Boruja Kościelna:

- Parafrazując klasyka… Powiedzieć słowo „skandal”, to jakby nic nie powiedzieć. Są granice politycznych sporów. Po jej przekroczeniu można takie działania określić słowem „małostkowość”. Podczas zaprzysiężenia, burmistrz uroczyście ślubuje, że dochowa wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Jak widać, temat można potraktować wybiórczo. Jednemu klubowi można dać 18 razy więcej niż drugiemu, pomimo, że oba występują na tym samym poziomie rozgrywek. Spodziewałem się, że ucierpi klub, którego jestem prezesem, ale to jest szczyt hipokryzji. Byłem wśród radnych, którzy jeszcze w zeszłym roku odrzucili zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu sportu i pożytku publicznego. Wtedy się udało. Potem zmiany zostały zatwierdzone przez większość. Burmistrz wspaniałomyślnie dorzucił 50 tysięcy. Co się teraz okazało? Ano to, że kwota ta trafiła na naukę pływania, która w tamtym roku była w dodatkowym konkursie. Zostali oszukani radni, zostali oszukani Mieszkańcy. Borusja Boruja Kościelna otrzymała 500 złotych. To jest odwet za moje działania. Jednak skutki tej decyzji odczują setki osób. Nasz klub utrzymywał bowiem boisko. W ramach prac społecznych kosiliśmy je, wałowaliśmy. Sprzątaliśmy szatnie i jej otoczenie. Poświęcaliśmy swój prywatny czas i swoje środki. To nie jest cios wymierzony mojej osobie. To jest wyraz najgłębszego lekceważenia zawodników, działaczy i sympatyków Borusji. Najgorsze jest to, iż ucierpią na tym dzieci. Na naszym boisku trenuje pięć grup Gminnej Szkółki Piłkarskiej! Niemal setka naszych synów i wnuków!!! Odbywają się mecze i turnieje. To tutaj ekipa Orlika E2 zagrała w zeszłym roku mecze z Lechem Poznań i Wartą Poznań! Jak widać można próbować wszystko zniszczyć. Mam jednak przekaz do pewnego pana. Borusja i piłka nożna w Borui Kościelnej nie zniknie!!! - usłyszeliśmy.

Jerzy Nowak, prezes LKS Budowlani - Całus Nowy Tomyśl:

- Wygląda na to, że dla gminy sport się nie liczy. Nasz klub, który jest rozpoznawalny i godnie reprezentuje Nowy Tomyśl na całym świecie, w ciągu ostatnich 2 lat otrzymał 60 procent mniej środków na funkcjonowanie. Nie ukrywam, że może nam to utrudnić działalność, jednak zrobimy wszystko by tak się nie stało. Głownie dzięki Nam Gmina jest doceniana w Urzędzie Marszałkowskim i Ministerstwie Sportu, a przy takim traktowaniu i niepewności finansowej (rozstrzygnięcie konkursu w marcu) trudno cokolwiek planować, działając na tak wysokim poziomie sportowym. Nie poddamy się jednak. Działamy od ponad 30 lat i tą sytuację też przetrwamy.

Do sprawy odniósł się również burmistrz Włodzimierz Hibner. Poniżej jego stanowisko:

- Najwięcej dotacji otrzymały kluby piłkarskie (23 % całości), fundacja AWF zajmująca się nauką pływania dla naszych uczniów (ponad 25 %) oraz ciężarowcy (prawie 13 %). Różnica w dofinansowaniu klubów piłkarskich z Borui Kościelnej i Jastrzębska Starego wynika z różnicy poziomów sportowych obu klubów i ogromnych rozbieżnościach we wcześniejszej pomocy. W zeszłym roku klub z Jastrzębska nie otrzymał żadnych funduszy, natomiast klub z Borui otrzymał dwie dotacje – w sumie aż 18 500 zł. Ponadto Borusja otrzymała meble do szatni za około 5000 zł. W „B” klasie, w której grają oba zespoły SAM Jastrzębsko Stare walczy o realny awans do wyższej ligi razem z klubami z Rostarzewa i Rakoniewic - dlatego otrzymał 9000 zł wsparcia. Borusja znajduje się na drugim biegunie – zajmuje przedostatnie miejsce, w lidze z której nie można już spaść…Nie widzę powodów, aby klubowi, który ma bardzo słabe wyniki dawać duże środki tylko dlatego, że chciałby tego prezes klubu, będący jednocześnie radnym miejskim. Prezes Matusiak domaga się 18 000 zł dotacji – jest to kwota wyższa nawet od wniosków dwóch pozostałych klubów z tej samej ligi razem wziętych (SAM i TS 05 Nowy Tomyśl)! Być może klub jest niewłaściwie zarządzany przez prezesa, albo też potrzeby klubu były zbyt rozdmuchane i dotychczasowe dotacje z gminy mogły być bardziej wyważone oraz oszczędne. Na to pytanie mogłaby dać odpowiedź szczegółowa kontrola klubu – sęk w tym, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej gminy jest pan Tomasz Matusiak. Na razie odczuwam z jego strony wzmożony nacisk medialny na dokonane przeze mnie rozstrzygnięcia finansowe. Ponadto w ostatnim czasie zostałem zarzucony przez radnego Matusiaka licznymi dziwnymi wnioskami, które spowodują oderwanie od pracy wielu urzędników, przede wszystkim konieczność przejrzenia i zeskanowania olbrzymiej ilości dokumentów. Odbieram to jako złośliwość radnego, która nie służy ani zapewnieniu bezpieczeństwa urzędników, ani też nie pozwoli skoncentrować na najważniejszej sprawie: walce z epidemią koronawirusa! - poinformował nas.

Dramat Pawła Brożka. Czy zakończy karierę?

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3