Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, ul. Piłsudskiego 37

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu nadzoruje pracę podległych komisariatów i posterunków policji w powiecie. Natomiast sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w kwestii m.in.:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wymienić należy m.in.:

  • tworzenie wspólnie z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zwalczania przesęepczości,

  • działania operacyjno-rozpoznawcze

  • zapewnienie porządku podczas imprez masowych

  • zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przez jego kontrolę

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.