Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim

Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 3

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Znajduje się w okręgu poznańskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim rozpoznaje sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej